• Bize Ulaşın: 0 212 266 51 98
  • info@saseyvize.com

Bilgi Güvenliği Politikası

Sasey Vize olarak, müşteri bilgilerinin güvenliği ve gizliliği konularında en üst düzeyde hassasiyet gösteriyor ve bu alanda etkin bir bilgi güvenliği politikasını benimsemekteyiz.
 

Amaç ve Kapsam:

Bu politikanın amacı, müşteri bilgilerinin, çalışanların bilgilerinin ve şirket içi bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak; yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmek; bilgi güvenliği risklerini etkin bir şekilde yönetmek ve sürekli iyileştirme süreçlerini desteklemektir.
 

Temel İlkeler:
 

Gizlilik:
Müşteri bilgileri ve şirket içi bilgiler, yalnızca yetkili personel tarafından ve müşteri onayı olmadan asla paylaşılmayacaktır.
 

Bütünlük:
Bilgiler, doğruluk ve bütünlüklerini koruyarak değiştirilemez bir şekilde saklanacaktır.
 

Erişilebilirlik:
Bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından ve ihtiyaç halinde erişilecektir.
 

Sürekli İyileştirme:
Bilgi güvenliği politikaları ve prosedürleri düzenli olarak gözden geçirilecek, güncellenecek ve iyileştirilecektir.
 

Eğitim ve Farkındalık:
Çalışanlar, bilgi güvenliği konularında düzenli eğitimlere tabi tutularak bilinçlendirilecek ve güvenlik konusunda farkındalık oluşturulacaktır.
 

Bilgi Güvenliği Sorumluluğu:
Bilgi güvenliği, tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır. Her çalışan, bilgi güvenliği politikalarına ve prosedürlere uymakla yükümlüdür. İhlaller ciddi bir şekilde ele alınacak ve gereken disiplin önlemleri alınacaktır.
 

Risk Yönetimi:
Şirketimiz, bilgi güvenliği risklerini belirleme, değerlendirme ve yönetme amacıyla sürekli bir risk yönetimi sürecini benimsemektedir. Bu kapsamda, potansiyel riskler düzenli olarak gözden geçirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
 

Şeffaflık:
Şirketimiz, bilgi güvenliği politikaları ve uygulamaları konusunda şeffaf olmayı taahhüt eder ve müşterilerine bu konuda gereken bilgiyi sağlar.

Bu politika, tüm çalışanlarımız tarafından anlaşılır ve benimsenir. Politikamıza uymayan durumlar ciddi bir şekilde ele alınacak ve gerekli önlemler alınacaktır.

Bu politika, şirketimizin bilgi güvenliği çerçevesini belirler ve sürekli olarak gözden geçirilir.